Rouwverwerking

Rouwverwerking is het proces dat je doorloopt na het verlies van een geliefde, een dierbare, werk of gezondheid. De verwerking van de intens verdrietige ervaring kost tijd en verloopt voor iedereen anders. Rouwverwerking is een moeilijk proces en het komt regelmatig voor dat dit proces stagneert. Als dat gebeurt, kan je hulp zoeken. Die hulp kan je misschien vinden in je directe omgeving en anders kan je bij mijn praktijk terecht. Soms is het ook fijn om je ervaringen en gevoelens te delen met iemand die iets verder van je afstaat.

Voor wie is rouwverwerking relevant?

Rouwverwerking kan je helpen in de volgende situaties:

  • Na het overlijden van een kind, een geliefde of een dierbaar persoon. 
  • Bij veranderingen van je relaties (door dementie, ziekte, handicap, kinderen die hun eigen weg gaan).
  • Na echtscheiding of beĆ«indiging van een relatie.
  • Bij verlies van je gezondheid door ziekte of gehandicapt raken.
  • Na verlies van je werk door reorganisaties, ontslag of pensioen.

Fasen in het rouwproces

Hoewel rouw niet een lineair proces is, zijn er vijf fasen te onderscheiden in het rouwproces die de meeste mensen geheel of ten dele doorlopen om na een verlies weer tot rust te komen. Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook de volgorde kan verschillen. Iedereen rouwt immers op zijn eigen manier.

Fase 1: Ontkenning 

Ontkenning is afweer van de realiteit. Je hebt het gevoel dat het niet waar kan zijn wat er is gebeurd. Ontkenning is een manier om de pijnlijke waarheid af te weren en gedoseerd tot je te laten doordringen.

Fase 2: Boosheid en woede

In deze fase is er veel verzet. Situaties of omstandigheden ervaar je als onrechtvaardig. Vaak komen er vragen op zoals waarom anderen wel door mogen leven en jouw geliefde niet. Waarom een ander zijn baan mocht behouden en jij niet. Of waarom jij ziek moest worden of waarom je partner ziek moest worden. Boosheid is een manier om de onderliggende pijn niet te hoeven voelen. Je voelt nog kracht en het houdt je overeind.

Fase 3: Onderhandelen of het gevecht aangaan

In deze fase ga je vaak beloften doen of doelen stellen voor jezelf. Dit kan allerlei vormen aannemen, zoals een wereldreis willen maken. Of je wil naar de rechter stappen bij een echtscheiding of ontslag. Of je gaat het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval plannen.

Fase 4: Depressie

Zodra de werkelijkheid begint door te dringen en je er achter komt dat ontkenning, boosheid en het gevecht je niet verder helpen geeft dat gevoelens van somberheid. Als je hier niet goed doorheen komt loop je risico om in een depressie te belanden. Vaak gaat het gepaard met gevoelens van machteloosheid en sluit je je vaak af voor contacten met anderen. Anderen zoeken steun in alcohol, drugs of medicijnen (slaap-, kalmeringsmiddelen, pijnstillers).

Fase 5: Aanvaarding

Na verloop van tijd treedt er aanvaarding op. Hoewel het verdriet niet weg is, kan je de werkelijkheid onder ogen zien. Iemand met een terminale ziekte kan dan met een zekere rust afscheid nemen. Of het verlies van een geliefde krijgt een plek in iemands leven. Bij verlies van werk ontstaat er weer ruimte om te solliciteren. Bij blijvend verlies van de gezondheid ontstaat er dan de ruimte om te onderzoeken wat er nog wel kan.

Werkwijze bij coaching bij rouwverwerking

De gesprekken die we met elkaar hebben, zijn vooral gericht op wat jij ervaart, wat het verlies voor jou betekent, hoe jij je voelt en hoe jouw omgeving hierop reageert. Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor iemands verdere leven en ik onderzoek samen met jou wat de gevolgen zijn voor jouw leven. Ook is het belangrijk om samen te kijken wat jij nodig hebt. Welke steun heb jij van anderen nodig en op wie kan je en mag je terugvallen? Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken hoe jij grenzen naar anderen kan stellen als er teveel van je wordt gevraagd of als anderen hulp aan je opdringen die je niet nodig hebt of niet wilt. 

Het resultaat van mijn coaching

Nadat de rouw tot rust is gekomen en een plek heeft gekregen, kun je weer verder. Hoewel het verdriet niet weg is, wordt het leven wel wat gemakkelijker, voel je meer ruimte, krijg je meer zin om iets te ondernemen of je gaat doen wat je eerder altijd al had willen doen. 

Duur van dit coaching traject

Zodra jij je bij mij aanmeldt, plannen we een intakegesprek om samen helder te krijgen wat precies je vraag is. Dit gesprek duurt 45 - 60 minuten.

Daarna start het coaching traject. De coaching gesprekken vinden eerst wekelijks plaats, 60 minuten per keer. Later verlagen we de frequentie naar eens per 2 of 3 weken. De duur van dit gehele coaching traject is heel persoonlijk en vooraf niet goed vast te stellen. Dit stem ik met jou persoonlijk af.