Ouder worden

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Ouder worden maakt deel uit van het leven en gaat vanzelf. Er verandert veel op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied en dat vraagt om aanpassingsvermogen. Er kondigt zich een nieuwe fase aan, die niet vergelijkbaar is met de eerdere levensfasen. Deze nieuwe levensfase kan van korte of lange duur zijn en heeft mogelijk, afhankelijk van je situatie, nog veel te bieden.

Als je ouder wordt, kan het lastig zijn om je weg in deze levensfase te vinden. Veel ouderen kampen met zingevingsvragen. Anderen hebben spijt over wat zij hebben gedaan of hebben gelaten. Vaak is er sprake van eenzaamheid. Vrienden ontvallen en niet iedereen heeft kinderen of andere nabije familie om zich heen. Ook zijn er ouderen die om verschillende redenen opzien tegen de dood.

Voor wie is coaching bij ouder worden bedoeld?

Coaching bij ouder worden kan je helpen als je last hebt van:

  • verstoring van de relatie met kinderen, kleinkinderen of andere familieleden
  • eenzaamheid
  • vragen rondom betekenis en zingeving
  • de gevolgen van ouder worden
  • gevoelens van spijt over wat je hebt gedaan of niet gedaan
  • de afhankelijkheid van anderen, bijvoorbeeld door ziekte
  • het opzien tegen de dood.

Werkwijze bij coaching bij ouder worden

We gaan met elkaar in gesprek. In die gesprekken richt ik mij op wat je als probleem ervaart, hoe je daar zelf tegen aankijkt, wat je belangrijk vindt, wat je graag zou willen en of dat ook gerealiseerd kan worden. Het kan zijn dat je hulpbronnen nodig hebt, maar moeite hebt om die te aanvaarden uit angst voor verlies van regie en autonomie. We kunnen samen kijken hoe je hulp kan krijgen en tegelijkertijd toch de regie kan houden.

Ook kan je met mij onderzoeken hoe je in deze levensfase van betekenis kan zijn, zowel voor anderen als voor jezelf. Hoe wil je als mens zijn? Waar beleef je plezier aan?

Bij angst voor de dood ga ik samen met je op zoek naar wat er nodig is om op rustige wijze de dood tegemoet te zien.

Het resultaat van mijn coaching

De gesprekken over wat je echt bezig houdt en wat er toe doet, geeft vaak al rust. Het bevordert het gevoel van eigenwaarde en dit leidt meestal weer tot besef dat je leven altijd zinvol is en dat je ook in deze levensfase nog genoeg te bieden hebt.

Duur van dit coaching traject

De coaching gesprekken vinden eerst wekelijks plaats, 60 minuten per gesprek. De frequentie kunnen we in een later stadium terugbrengen naar eens per 2 à 3 weken. Als je niet in staat bent om naar mijn praktijk te komen, kunnen we de gesprekken ook bij je thuis voeren. De duur van dit gehele coaching traject is heel persoonlijk en vooraf niet goed vast te stellen. Dit wordt samen met je afgestemd.