Terug naar de blog

Zelfvertrouwen versus Faalangst - Onzekerheid

Iedereen wil graag zelfvertrouwen hebben. Ondanks allerlei inspanningen die een ieder doet krijgt niet iedereen dat en vragen mensen met faalangst en onzekerheid zich af hoe dat komt. 
Opvallend is dat mensen met faalangst of voortdurende onzekerheid een irreĆ«el beeld hebben over mensen met zelfvertrouwen en zij niet begrijpen wat die mensen anders doen.  Dat heeft mij ertoe aangezet om de verschillen tussen mensen met zelfvertrouwen en die dat niet hebben eens op een rij te zetten.  Mensen met zelfvertrouwen lijken alles te kunnen, pakken van alles aan en lijken hun leven moeiteloos te leiden. Ze stralen lichtheid en vreugde uit en leven alsof het leven een grote speeltuin is. 

Als je last hebt van onzekerheid en faalangst dan kun je hier met flinke afgunst naar kijken en constateren dat dit een ver van je bed show is. Je houdt jezelf voor: "Dat is niet voor mij weggelegd, dat is een droom die bij mij nooit zal uitkomen". 
Maar ... dat is nog maar de vraag. 

Wat is nu het verschil tussen mensen met zelfvertrouwen en mensen met faalangst en onzekerheid? Wat doen mensen met zelfvertrouwen anders?

1. Allereerst weten mensen met zelfvertrouwen wat ze willen, hebben hier een duidelijk  beeld van en doen vervolgens wat er nodig is om dit te bereiken. Weten wat ze willen geeft al meteen richting. Dit geldt voor zowel de kleine als grote dingen in het leven. Zij weten welke auto zijn willen kopen, in wat voor soort huis zij willen wonen, wat voor werk zij willen doen, etc.   

Bij mensen met faalangst en onzekerheid ligt het focus anders, namelijk op wat ze wat ze niet willen. Hierdoor kunnen zij niet in contact komen met wat zij wel willen en daardoor ontbreekt het hen aan koers. Doordat zij niet weten wat zij willen kunnen zij geen passende keuzes maken. 

2. Mensen met zelfvertrouwen weten dat het belangrijk is om te focussen op wat je wil en besteden daarom amper  aandacht aan ontkennende woorden als 'niet', 'geen' of 'kan niet'. Zij besteden dus ook geen aandacht aan wat zij niet willen.  

Mensen met faalangst en onzekerheid zijn juist wel gericht op wat ze niet willen, niet kunnen en wat er niet haalbaar is.  Door deze focus krijgen zij nooit echt helder wat zij wel willen. Sterker nog, het lijkt alsof zij steeds krijgen wat zij niet willen, dat proberen af te weren, krijgen het weer, weren het weer af en ga zo maar door ... 

3. Een misvatting die de meeste mensen met faalangst en onzekerheid er op nahouden is het idee dat  mensen met zelfvertrouwen nooit bang of onzeker zijn. Dit is echter niet het geval. Hoe makkelijk alles hen af lijkt te gaan, ook zij ervaren gevoelens van angst en onzekerheid. Zij gaan er alleen anders mee om. 

Mensen met zelfvertrouwen benutten hun gevoelens als signaal. Zij onderzoeken hun twijfels of wat hen bang en onzeker maakt. Hierdoor komen zij tot inzicht wat er speelt, bijvoorbeeld dat er realistische knelpunten of obstakels zijn die aandacht vragen. Dit geeft hen weer de gelegenheid om te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn om die knelpunten en obstakels te overwinnen om toch hun doel te behalen. Dus ondanks  angst en onzekerheid verliezen zij hun beoogde doel niet uit het oog. 

Mensen met faalangst en onzekerheid haken op dit punt af. Zij onderzoeken hun angstige en onzekere gevoelens niet, maar weren deze gevoelens af. Voor velen is dit een doel op zich geworden, namelijk een leven zonder angst en onzekerheid. Hoe zeer zij ook hun best doen, dit brengt hen niet verder en houdt het gevoel van falen, onzekerheid in stand. 

4. Nog een misvatting is dat mensen met faalangst en onzekerheid het idee hebben dat het bij mensen met zelfvertrouwen meteen goed gaat. Zij kijken meestal alleen naar het resultaat, bijvoorbeeld een goede speech of een mooi gezongen zangstuk. Zij realiseren zich vaak niet dat er veel aan vooraf is gegaan, zoals heel hard oefenen, tegenslagen overwinnen, teleurstelingen incasseren en doorzetten.  

Mensen met zelfvertrouwen weten wat er nodig is om hun doel te bereiken en als zij dat niet weten zoeken zij dit eerst uit voordat zij aan de slag gaan. Daarna maken zij een actieplan om hun doel te realiseren. Hierin denken zij in korte en lange termijnen.  

5. Een ander punt waar mensen met zelfvertrouwen ook goed in zijn is hulp vragen. Zij zorgen voor support, omdat zij weten dat zij niet alles alleen aan kunnen. Ook delen zij gevoelens van angst en onzekerheden met hun steunend netwerk en vragen hulp op gebieden waar zij niet goed in zijn. Zij beseffen dat ze andere mensen nodig hebben.

Bij mensen met faalangst en onzekerheid ligt dat juist andersom. Zij hebben over het algemeen het idee dat zij alles alleen moeten doen, alles direct moeten kunnen, alles aan moeten kunnen. Omdat zij niet kunnen voldoen aan hun overtuigingen ervaren zij hulp vragen als falen.   

Heb jij last van faalangst en onzekerheid en herken jij je in deze tekst? Heb je genoeg van deze faalangst en onzekerheid en hoe dit jou belemmert in je ontwikkeling? Zou je graag meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen? Dan ben je bij mij op het juiste adres, want het is mijn overtuiging dat (meer) zelfvertrouwen voor iedereen is weggelegd.  
Zoals je al gelezen hebt betekent dit dat je anders moet leren denken en anders met je gevoelens om moet leren gaan. Dit is een van mijn vakgebieden in mijn coachingspraktijk en graag zou ik je hierin willen coachen. Voor informatie hierover kun je meer lezen op pagina: https://www.greetpel.nl/zelfvertrouwen-en-faalangst

Bel mij gerust als je behoefte hebt aan meer informatie of stel je vragen in het contactformulier als dat gemakkelijker voor je is. 
Voor het maken van een afspraak kun je het contactformulier gebruiken. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.